گزارش نمایه سازی ویدیوی کنسول جستجوی Google Updates


گزارش نمایه سازی ویدیوی کنسول جستجوی گوگل به روز شده اکنون شامل نمایش ویدیوهای روزانه و ویژگی فیلتر نقشه سایت است.

  • گوگل گزارش نمایه سازی ویدیوی کنسول جستجو را به روز کرده است تا بینش جامع تری از عملکرد ویدیو در نتایج جستجو ارائه دهد.
  • گزارش به‌روزرسانی‌شده شامل نمایش‌های ویدیویی روزانه است که بر اساس صفحه گروه‌بندی می‌شوند و یک ویژگی فیلتر نقشه سایت جدید برای تمرکز بر مهمترین صفحات ویدیویی.
  • این به‌روزرسانی‌ها بخشی از تلاش‌های مداوم Google برای کمک به صاحبان وب‌سایت و سازندگان محتوا است که ویدیوهای خود را در نتایج جستجو درک کرده و آن را بهبود بخشند.

منبع

مطالب مرتبط