هوش مکالمه چیست؟


شاید تعجب کنید که بدانید هوش مکالمه و هوش مصنوعی سال‌هاست که وجود داشته‌اند.

از معرفی مسنجر فیسبوک (اکنون متا) در سال 2016 تا تکامل فناوری‌های صوتی مانند الکسا و سیری، در زندگی روزمره ما ریشه دوانده است.

رشد اخیر برنامه‌های مبتنی بر چت و ادغام هوش مصنوعی محاوره‌ای و مولد در موتورهای جستجو مانند بینگ و گوگل به علاقه و اهمیت هوش مکالمه دامن زده است.

هوش محاوره ای چیست؟

در ساده ترین شکل بازاریابی، هوش محاوره ای مهارت برقراری ارتباط مطمئن برای دستیابی به نتایج موفق است. این شامل توانایی های مختلفی مانند گوش دادن فعال، همدلی، سازگاری، بیان واضح و ایجاد رابطه است.

این طیف وسیعی از مهارت‌ها با درک پویایی‌های ارتباطات انسانی به مکالمات مؤثر کمک می‌کند.

کجا مناسب است: هوش مصنوعی مکالمه، هوش و جستجو؟

هوش مصنوعی مکالمه، هوش و مقایسه جستجوتصویر ایجاد شده توسط نویسنده، ژوئن 2023

هوش مصنوعی (AI) در چند سال گذشته با ظهور چت ربات ها و دستیارهای صوتی تغییر قابل توجهی را ایجاد کرده است.

در نتیجه، استراتژی‌های بازاریابی جستجو تکامل یافته‌اند تا این تغییر را از طریق هوش مکالمه، جستجو و سئو منعکس کنند.

در بازاریابی جستجو، هوش محاوره ای مبتنی بر بینش های مبتنی بر داده و ادغام هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی است که هدف آن بهبود تعاملات و تجربیات کاربر است.

بینش ها را می توان برای درک مقاصد مصرف کننده و شناسایی الگوها و روندهای حیاتی مورد استفاده قرار داد. مجدداً، هوش مصنوعی کمک می کند زیرا از پردازش زبان طبیعی برای درک و تفسیر بهتر زبان انسان به شیوه ای محاوره ای استفاده می کند.

تفاوت های ظریف سنتی بین هوش مصنوعی مکالمه و مولد

در حالی که هوش مصنوعی مولد به طور فزاینده ای حاوی عناصر مکالمه است، هوش مصنوعی محاوره ای و هوش مصنوعی مولد در اهداف اصلی خود کمی متفاوت هستند:

 • هوش مصنوعی مکالمه بر درک و واکنش به زبان انسان متمرکز است، در حالی که هدف هوش مصنوعی تولیدی تولید خودکار محتوا است.
 • هوش مصنوعی مکالمه با پردازش ورودی های زبان طبیعی، مکالمه انسانی را تقلید می کند و تولید پاسخ های مشابه. از سوی دیگر، هوش مصنوعی مولد با پردازش داده ها یا ورودی ها برای تولید خروجی های اصلی، محتوای تازه ایجاد می کند.

هوش مصنوعی مولد با داشتن توانایی ایجاد اشکال مختلف محتوا فراتر از درک و پاسخگویی به زبان انسان، خود را از هوش مصنوعی محاوره ای متمایز می کند.

هوش مصنوعی مولدتصویر ایجاد شده توسط نویسنده، ژوئن 2023
 • هوش مصنوعی محاوره‌ای نیازمند حجم وسیعی از داده‌های آموزشی برای دستیابی به پاسخ‌های دقیق به زبان انسان است. در همین حال، هوش مصنوعی مولد نیز به داده نیاز دارد، اما تمرکز آن به جای درک زبان، تحلیل الگو است.
 • استفاده از هوش مصنوعی محاوره ای کاربردهای مختلفی از جمله خدمات مشتری، ترجمه زبان و دستیاران شخصی را در بر می گیرد. با این حال، هوش مصنوعی مولد عمدتاً در تحقیقات و تولید محتوای خودکار استفاده می‌شود. این می تواند شامل فرمت های مختلف (تصاویر، ویدئو، تولید کد، ایمیل، تولید رسانه های اجتماعی و غیره) باشد.

در SEJ بیشتر بخوانید: ویژگی‌های جدید هوش مصنوعی برای تبلیغات گوگل، استودیو محصول و موارد دیگر

هوش مکالمه و سئو

سئوی مکالمه با هدف بهینه سازی محتوای وب سایت برای پاسخ به سؤالات زبان طبیعی مورد استفاده در جستجوی صوتی و تعاملات چت بات است.

این شامل تقویت محتوای وب سایت شما در یک لحن مکالمه برای پاسخگویی مؤثر به سؤالات مطرح شده توسط دستیارهای دیجیتال است. سئوی مکالمه ای بیشتر از جستجوهای مبتنی بر کلمه کلیدی سنتی، پرس و جوهای طبیعی و شبیه انسان را هدف قرار می دهد.

Read More On SEJ: Google Launches Bard AI Chatbot To Compete With ChatGPT

In AI, a chatbot or assistant generates helpful content and delivers accurate and efficient assistance by answering users’ questions, providing suggestions, or assisting with tasks beneficially.

This can entail:

 • Providing specific information.
 • Guiding users through complex processes.
 • Navigating complex, intricate software.

Conversational intelligence and content intelligence are vital to enhancing your website and how content is found and optimized.

Analyzing large amounts of data to unearth insightful trends and patterns gives marketers valuable insights into the interests, intent, trends, and popular conversational phrases relevant to your target audience.

By providing real-time data and user behavior insights, you can analyze competitive strategies and optimize your site content.

It also helps you improve audience understanding and adapt marketing campaigns to enhance your website’s visibility, engagement, and conversion rates.

Utilizing its insights also allows you to make data-driven decisions about what to publish on your website.

In addition, the insights you gain give you a competitive edge as you can optimize your content for improved visibility and the evolving search landscape.

Utilizing Conversational Intelligence And The Convergence With Generative AI

The Introduction of Google’s Search Generative Experiences (SGE) is changing how marketers approach content and SEO.

SGE represents the further evolution of the SERP, something that SEOs have long been used to working with and adapting to.

As the potential new SERP contains both generative and conversational elements, it has become vital to understand and optimize for conversational search intent.

Conversational and generative AI are beginning to merge.

conversational elements in SGEScreenshot by author, May 2023

Read More On SEJ: Google Search Generative Experience: A Look at SGE with 12 AI Overviews

Some key future areas of focus include:

 • Understand your customers: To successfully employ conversational SEO,  first understand your customers’ language and the types of questions they are likely to ask. From there, you can create content that directly addresses those questions.
 • Enhance user experiences: Create an engaging and interactive user experience on your site so chatbots can help find answers to what users ask. This can increase time spent on the site and will conversion rates and increase revenue.
 • Personalize your content: Conversational AI provides personalized content suggestions to users based on their previous interactions, search history, and contextual factors. This increases user engagement and relevance, which are essential factors in SEO.
 • Optimize for conversational keywords: You can better match your customers’ natural language queries by optimizing content for specific conversational-type phrases.
 • Focus on semantics and schema: Conversational intelligence can optimize content for semantic search by understanding the context and intent behind queries. This helps search engines understand the relationships between words and group them together to represent specific concepts. Schema is a necessity and no longer an option to provide context to search engines.
 • Test and refine: Continually testing and refining conversational SEO strategies is vital to achieving success. By analyzing chatbot analytics, you can refine content to better answer search prospects and customer questions.
 • Prepare for more voice search: Conversational AI has contributed to the growth of voice search. Optimize content with more conversational phrasing to align with how people naturally speak, as conversational AI will incorporate voice search more in the future.

Read More On SEJ: 10 Content Marketing Trends to Watch In 2023.

Conclusion

Conversational intelligence is the foundation for creating chatbots, virtual assistants, and other applications that involve human-machine interactions.

It also has numerous benefits for content and SEO, including improved research on consumer intent, better content creation, enhanced user experience, increased efficiency, and improved SEO and overall digital performance.

Beyond that, it is also vital to improving everyday interactions, facilitating better understanding, and fostering a deeper connection with prospects and customers online.

More resources:


Featured Image: Chay_Tee/Shutterstock

منبع

مطالب مرتبط